Redaksiya heyəti

 

Baş redaktor: Akademik G.Baxşəliyeva

Baş redaktorun müavini: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.dosent R.Cümşüdlü

Məsul katib: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent L.Əliyeva

 

Redaksiya heyətinin üzvləri:

1.Akademik I.Həbibbəyli – AMEA-nın vitse-prezidenti

2.Akademik V.V.Naumkin - Rusiya Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun  Rəhbəri

3. Akademik A.B.Kudelin – Rusiya Elmlər Akademiyası M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunun Rəhbəri

4.Akademik N.Axundova – AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

5. Akademik N.Vəlixanlı – AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyinin baş direktoru

6.Akademik M.Nağısoylu – AMEA - nın müşaviri

7. Akademik Ş.Mustafayev – AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri

8.Professor T.Məlikli – AMEA N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

9.Tarix elmləri doktoru, professor İ.F.Popova - Rusiya Elmlər Akademiyası Şərq Əlyazmaları İnstitutunun direktoru

10.Professor T.Cəmil – Rumıniyanın Babeş-Bolyai Universiteti, Türkologiya və Mərkəzi Asiya Araşdırmaları İnstitutunun direktoru

11.Professor T.Seyhan – Türkiyə Cümhuriyyəti Memar Sinan Gözəl Sənətlər Universiteti

12.Professor M.E.Kılıç – İslam Konfransı Təşkilatının İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyətini Araşdırma Mərkəzinin baş direktoru

13.Professor M.Xalvaşi – Gürcüstan, Şota Rustaveli adına Batumi Dövlət Universiteti

14.Professor E.Quliyev - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Türk araşdırmaları” Elmi-tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri

15.Professor M.M.Əbdülhəmid – İraq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru

16.Professor H.Eren – Türkiyə

17.Professor S.Rüstəmova-Tohidi – AMEA akad.Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

18.Professor M.Kazımov – Bakı Dövlət Universiteti, İran filologiyası kafedrasının müdiri

19.Professor D.Vəliyev – AMEA akad.Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Mərkəzi Asiya şöbəsinin müdiri

20.Professor İ.Həmidov – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri